есДневник

Пилот пројекат еПросвета и услуга есДневник представљају стратешки пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Владе Србије, чији је циљ подизање нивоа дигиталне зрелости школа и успешне дигиталне трансформације образовања која ће ученицима, наставницима и родитељима омогућити бржи приступ информацијама и замену папирног облика вођења евиденције.

Наша школа је једна од 40 основних школа у Србији које су од 1. септембра 2017. године почеле да користе само есДневник за вођење педагошке документације.