Покренимо нашу децу

Програм “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ” под слоганом „Да сваки школски дан буде активан“ се огледа у имплементацији програма свакодневних превентивних вежби у трајању од 15 минута, а у циљу смањења деформитета код деце од 1. до 4. разреда основне школе. Применом програма утиче се на правилан психофозички развој деце, развијање здравих навика и да физичка активност постане свакодневица наших ученика.

Предвиђени модели могу се реализовати као: вежбе у сали, активности напољу, вежбе у учионици и вежбе у просторијама које испуњавају здравствено хигијенске услове.

Учитељ реализује предложене моделе програма сходно узрасном нивоу ученика као петнаестоминутне вежбе у току дана на часовима редовне, изборне наставе, слободних активности или на одмору у зависности од дневних активности и потреба ученика.

Више о овом пројекту који се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке  и технолошког развоја и компанијом Aqua Viva можете прочитати на овом сајту.