ЕТВИНИНГ ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА

Национална ознака квалитета НОК

Европска ознака квалитета ЕОК

2018

Јасмина Милићевић НОК, ЕОК

2019

Јасмина Милићевић НОК, ЕОК, ЕВРОПСКА ЈЕЗИЧКА ОЗНАКА

Марина Миладиновић НОК, ЕОК

Катарина Башчаревић НОК, ЕОК

Татјана Јовичић НОК, ЕОК

Ненад Марковић НОК, ЕОК

2020

Јасмина Милићевић  2 НОК, 1ЕОК

Слађана Вукосављевић  2НОК, 1ЕОК