3R – REDUCE, REUSE, RECYCLE

Međunarodnom suradnjom između partnerskih škola podignuti svijest o važnosti održivog razvoja te odgovornom ponašanju prema okolišu. Upoznati učenike, roditelje i lokalnu zajednicu s važnosti recikliranja, reduciranja i ponovne upotrebe. Škole mogu potaknuti djecu da učine više sa manje i unose osjećaj ekološke svrhe u svoje svakodnevne rutine. Mladi trebaju znanje, vještine, vrijednosti i ponašanja koja će im omogućiti da shvate da su svi punopravni članovi globalnog društva. To znači da trebaju naučiti kako biti osjetljiviji na svoje okruženje.
Projekt „3R“ je dobra ideja kako uz dosta truda i rada zaštiti naš okoliš, a tijekom provedbe vodit ćemo se sloganom: „Smanjiti, ponovo upotrijebiti i reciklirati“.

https://live.etwinning.net/projects/project/198633